1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

Sử Dụng Máy Philips

pm

 

Quy Trình Hoạt Động Bình Thường

Theo quy trình bình thường thì máy sẽ trộn bột trong vòng ba phút, sau đó cho ép bột ra trong vòng khoảng mười phút.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (11 Votes)

Các Loại máy Philips

pm

 

Máy Philips Pasta Maker có nhiều mã khác nhau tuỳ theo mỗi nước, tuỳ theo điện và tuỳ theo bộ đầu ép đính kèm.

Nhưng tóm chung có hai loại chính, đó là loại không có cân tự động, và loại có cân tự động.