1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

a banhbo1

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)

 

  • Nguồn: Ngoc Lee
  • Độ Khó: 2/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 10mn
  • Thời Gian Nghĩ: 30mn
  • Thời Gian Nấu: 20mn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 

IMG 0622

  • Nguồn: BNN Recipe
  • Độ Khó: 1/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 10mn
  • Thời Gian Nghĩ: 30mn
  • Thời Gian Nấu: 20mn