1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

bnn veggie mien xao

  • Nguồn: Giang Lê
  • Độ Khó: 1/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
  • Thời Gian Nghĩ: 0mn
  • Thời Gian Nấu: 10mn