1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

  • Nguồn: BNNRecipe
  • Độ Khó: 2/5
  • Thời Gian Chuẩn Bị: 30 phút
  • Thời Gian Nghĩ: 36h
  • Thời Gian Nấu:  30 phút