1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

kwcompar13

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 1.3mm

Code/ Mã Khuôn: BNNKWRD13

Use

  • Angel Hair
  • Mì Chỉ
  • Vermicelles
  • Vermicellini