1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (1 Vote)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

kwBnnFusilliA2

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 6.5mm

Code / Mã Khuôn: BNNKWA265

Use

  • Fusilli A2
  • Nui Xoắn