1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.45 (19 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips 241

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 24mm x 1mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLFL2410
Use
  • Papppardelle Large
  • Bánh Ướt