1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

philips 1mm

Type: Philips Advance Compatible
Source: BNN 
Size: 1.3mm
Code/ Mã Hàng: BNNPLRD013
Use: 
  • Angel Hair
  • Mì Nhỏ

Angel Hair - Mì Nhỏ 

 mitausoichi3