1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

kwcasarecce 00

Type: Kenwood

Source: Kenwood

Large/ Dài: 10mm

Thicknes/ Dày: 1.1mm

Use:

  • Casarecce
  • Nui Xoắn Dài