1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

a spaccatelli k

Type: Kenwood

Source: Kenwood

Use:

  • Spaccatelli
  • Nui Sò Tròn Nhỏ