1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 Philips Pappardelle - Bánh Phở To

a pappardelle

Source: Philips
 
Size: 14mm x 1.6mm
 
Use
  • Bánh Phở dày
  • Mì Quảng
  • Mì Ý Tagliatelle dày