1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.63 (4 Votes)

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 Philips Spaghetti - Bún Lớn - Mì Lớn

a spaghetti

Source: Philips
 
Size: 1.6mm x 1.6mm
 
Use: 
  • Spaghetti
  • Mì tàu sợi lớn
  • Bún tươi sợi lớn