1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 Philips Angel Hair - Mì Nhỏ - Bún Nhỏ

a angelHair Fotor

Kích Thước: 1.3mm
 
Công dụng: 
  • Angel Hair
  • Vermicelles
  • Mì tàu sợi nhỏ
  • Bún tươi sợi nhỏ
  • Miến