1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 Philips Pappardelle - Bánh Phở To

a pappardelle

Kích thước: 14mm x 1.6mm
 
Ứng Dụng
  • Bánh Phở dày
  • Mì Quảng
  • Mì Ý Tagliatelle dày